Lựa chọn loa máy tính thế nào?

April 3, 2013 ·Comments Off on Lựa chọn loa máy tính thế nào?

Một khi đã đủ tiền mua sắm loa máy tính, các bạn phải cân nhắc trên một số tiêu chí. Một khi chẳng chú trọng đến ý muốn thưởng thức âm nhạc trên máy tính để bàn, đa số người dùng chỉ cân nhắc kiểu mẫu sau đó chọn lựa bừa một kiểu dàn loa […]